طرح ویژه‌ی کنکور

سه شنبه 24 مرداد 1402

طرح ويژه‌ي کنکور آواي فضيلت تمامي آن چه که يک کنکوري نياز دارد را فراهم آورده تا فراگيراني که در حال آماده شدن براي آزمون کنکور هستند بتوانند با کيفيت بسيار بالا اين روند را پيش ببرند.
طرحي که توسط متخصصان آکادمي طراحي شده، نه تنها در ايران بلکه در خاورميانه بي نظير است چرا که از علم طراحي آموزشي براي طراحي مسير يادگيري ويژه و اختصاصي هر داوطلب کنکور بهره مي برد.

ويژگي هاي طرح:
مشاوره و برنامه ريزي به صورت فردي: برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهي و ارائه ي برنامه ي مطالعاتي فردي
طراحي آموزشي مسير يادگيري هر فراگير: بر اساس نيازها، اهداف، شرايط و بستر فرهنگي و علمي مسير اختصاصي يادگيري براي او طراحي مي شود.
کلاس هاي آموزشي و تست زني: براي دروس تخصصي از پايه ي دهم تا دوازدهم برگزار مي شود.
روان شناس: همراهي يک روان شناس با فراگير تا در صورت نياز، در حل بحران ها و چالش هاي روحي فراگير را همراهي نمايد.
آزمون هاي آزمايشي: برگزاري آزمون هاي گزينه ي 2 که هم از نظر کيفيت آزمون و هم از نظر گزارش ها و تحليل هاي بعد از آزمون کيفيت بالايي دارد.
محل برگزاري: کلاس ها در دانشگاه خوارزمي تهران در محيطي مجهز، امن و دانشگاهي برگزار مي شود.

دسترسي بسيار آسان از طريق ايستگاه هاي مترو دروازه دولت و طالقاني

شهريه ها:
تخفيف ويژه در پک جامع: در پک جامع شهريه 10% تخفيف ويژه دارد.

مجموعه جامع رشته ي رياضي و فيزيک
شامل:
کلاس هاي آموزشي و تست زني دروس: حسابان 1،2، هندسه 1،2،3، آمار و احتمال، رياضيات گسسته، شيمي 1،2،3 و فيزيک 1،2،3 + مشاوره، برنامه ريزي فردي و طراحي مسير يادگيري ويژه¬ي فرد
شهريه کل : 35/800/000

تک درس:
مشاوره، برنامه ريزي و طراحي آموزشي اختصاصي: 6/100/000
حسابان + آمار و احتمال: 8/600/000
هندسه + رياضيات گسسته: 9/300/000
شيمي جامع: 8/100/000
فيزيک: 8/800/000

مجموعه جامع رشته ي علوم تجربي
شامل:
کلاس هاي آموزشي و تست زني دروس: زيست شناسي 1،2،3، رياضي 1،2،3، شيمي 1،2،3 و فيزيک 1،2،3 + مشاوره، برنامه ريزي فردي و طراحي مسير يادگيري ويژه ي فرد
شهريه پک جامع : 34/800/000

تک درس:
مشاوره، برنامه ريزي و طراحي آموزشي اختصاصي: 6/100/000
زيست شناسي: 8/100/000
رياضيات جامع: 8/100/000
شيمي جامع: 8/100/000
فيزيک: 8/100/000

مجموعه جامع رشته ي علوم انساني
شامل:
کلاس هاي آموزشي و تست زني دروس: فارسي تخصصي (علوم و فنون 1،2،3 + فارسي 1،2،3)، عربي 1،2،3، منطق، فلسفه 1،2، رياضي و آمار 1،2،3، روان شناسي + کلاس هاي فشرده ي تاريخ و جغرافيا و جامعه شناسي (هر سه سال) + مشاوره، برنامه ريزي فردي و طراحي مسير يادگيري ويژه ي فرد
شهريه کل : 35/700/000

تک درس:
مشاوره، برنامه ريزي و طراحي آموزشي اختصاصي: 6/100/000
فارسي تخصصي جامع : 8/100/000
رياضي و آمار + اقتصاد : 9/500/000
عربي جامع: 5/700/000
مجموعه ي علوم انساني 1 (تاريخ + جغرافيا + جامعه) : 3/800/000
مجموعه ي علوم انساني 2 (روان¬شناسي + فلسفه و منطق) : 6/500/000


هزينه ي آزمون هاي آزمايشي گزينه ي 2 (12 مرحله) براي تمامي رشته ها: 2/200/000


تمامي قيمت ها به تومان است.

براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر به شماره زير تماس بگيريد:
09125425602